Ga naar inhoud

Urineweginfecties: tips.

Urineweginfecties-Behandeling

Hoe de symptomen verlichten?

Hier vind je enkele natuurlijke manieren om met zelfmedicatie de symptomen te verlichten: Product.

Urineweginfecties-Behandeling

Te veel antibiotica, neen bedankt!

ANTIBIOTICA: GEBRUIK ZE GOED EN ENKEL ALS HET MOET

Antibiotica genezen veel aandoeningen, maar moeten doelgericht en spaarzaam gebruikt worden, om resistentie te voorkomen. Bij overmatig gebruik verliezen ze doeltreffendheid en kan resistentie ontstaan³.

Uricran forte

Uri-Cran® ForteAF* is doeltreffend voor 9 van de 10 gevallen.** Als de symptomen langer dan 5 dagen aanhouden, raadpleeg uw arts.

Meer weten over urineweginfecties

¹Costache RC, Novac B, Bardan TR, Agapie DN, Edu A. Urol Int 2019;102:468–475. Xyloglucan + Gelose Combination versus Placebo as Adjuvant Therapy to First-Line Antimicrobials for Uncomplicated Urinary Tract Infection in Adults.
³Heytens S. Domus Medica. Richtlijn Cystitis bij de vrouw. herziening 2016.
⁴Wagenlehner M et al. 2018; 18(1): 107-117.
*AF (Advanced formulation: verbeterde formule)
**Thanks to the mucoprotective mode of action of xyluclucan/gelose complex. Study done on a medical device containing reticulated gelatin with hibiscus and propolis⁹.
⁹Garcia-Larrosa A & Alexe 0. Clin Microbiol 2016; 5:1.